Nidħol quddiem l-artal ta’ Alla. Ħdejn Alla, il-ferħ ta’ żogħżiti.


http://www.laikos.org/Intriobo.htm

Waqt li segwejt il-filmat taċ-ċelebrazzjoni b’tifkira tal-Aħħar Ċena tal-Mulej, li l-Papa Franġisku kien għadu kif temm ftit mumenti qabel ġewwa faċilità korrettiva f’Ruma, serqitli l-attenzjoni din it-tifla ċkejkna u fakkritni fil-kliem tar-rit li bih is-saċerdot kien jibda l-quddiesa kif jasal f’taraġ l-artal.  Introibo ad altare Dei.  Nidħol ħdejn l-artal ta’Alla.  Dak iż-żmien, l-abbati, f’isem il-komunità miġbura kien iwieġeb, Ad Deum qui laetificat iuventutem meam.  Ħdejn Alla, li jferraħ żogħżiti.  [klikkja]

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.