Nidħol quddiem l-artal ta’ Alla. Ħdejn Alla, il-ferħ ta’ żogħżiti.

Print Friendly, PDF & Email

http://www.laikos.org/Intriobo.htm

Waqt li segwejt il-filmat taċ-ċelebrazzjoni b’tifkira tal-Aħħar Ċena tal-Mulej, li l-Papa Franġisku kien għadu kif temm ftit mumenti qabel ġewwa faċilità korrettiva f’Ruma, serqitli l-attenzjoni din it-tifla ċkejkna u fakkritni fil-kliem tar-rit li bih is-saċerdot kien jibda l-quddiesa kif jasal f’taraġ l-artal.  Introibo ad altare Dei.  Nidħol ħdejn l-artal ta’Alla.  Dak iż-żmien, l-abbati, f’isem il-komunità miġbura kien iwieġeb, Ad Deum qui laetificat iuventutem meam.  Ħdejn Alla, li jferraħ żogħżiti.  [klikkja]

Leave a Reply

%d bloggers like this: