“Il-Knisja għandha jkollha l-kuraġġ li titkellem bis-sinċerità”

It-Tnejn 13 ta’ April 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-mixja tal-Knisja hi dik tas-sinċerità, li tgħid l-affarijiet kif inhuma bil-libertà, afferma l-Papa Franġisku dalgħodu waqt l-omelija tal-quddiesa fid-Dar Santa Marta.  Kif indunaw l-Appostli wara l-qawmien ta’ Kristu, l-Ispirtu s-Santu biss jista’ jibdel l-atteġġjament tagħna, l-istorja ta’ ħajjitna, u jnissel fina l-kuraġġ.

Continue reading “Il-Knisja għandha jkollha l-kuraġġ li titkellem bis-sinċerità”

Kemm rabbejtna boloħ!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Mhux l-ewwel darba li ddur lejn ommha u tgħidilha, kważi bid-dmugħ f’għajnejha: “Mà! Kemm rabbejtna boloħ!”

Il-frażi għall-ewwel taħsdek! Niftakar f’dak li kien iħobb jgħid l-għażiż Missieri, Alla jaħfirlu, meta konna naraw xi film fejn l-attur l-inkwiet kien jivvintaħ. “Dak iblaħ!” kien jgħid. Jiġifieri “Dak ma jaħsibhomx!” U tassew! L-għaliex dak li l-attur ewlieni kellu f’moħħu ma kienx joqgħod bi kwietu qabel iwettqu sal-inqas naqra! Continue reading Kemm rabbejtna boloħ!