Kemm rabbejtna boloħ!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Mhux l-ewwel darba li ddur lejn ommha u tgħidilha, kważi bid-dmugħ f’għajnejha: “Mà! Kemm rabbejtna boloħ!”

Il-frażi għall-ewwel taħsdek! Niftakar f’dak li kien iħobb jgħid l-għażiż Missieri, Alla jaħfirlu, meta konna naraw xi film fejn l-attur l-inkwiet kien jivvintaħ. “Dak iblaħ!” kien jgħid. Jiġifieri “Dak ma jaħsibhomx!” U tassew! L-għaliex dak li l-attur ewlieni kellu f’moħħu ma kienx joqgħod bi kwietu qabel iwettqu sal-inqas naqra! Continue reading Kemm rabbejtna boloħ!