Bl-umiljazzjoni tkun qed tixbah lil Ġesù

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa 17 ta’ April 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.
L-umiljazzjoni fiha nfisha hi masokiżmu, filwaqt li l-umiljazzjoni mġarrba li aħna nissaportu f’isem il-Vanġelu tagħmilna nixbhu lil Ġesù.

Huwa possibbli li l-bniedem jirreaġixxi għal sitwazzjoni diffiċli bil-mod kif irid Alla? Possibbli, qal il-Papa, u hija kollha kwistjoni ta’ ħin: ħin biex inħalli s-sentimenti ta’ Ġesù jirfduni. Franġisku għamel din l-affermazzjoni hu u jispjega l-episodju li nsibu fl-Atti tal-Appostli fil-qari tal-lum. L-Appostli għaddejjin ġuri quddiem is-Sinedriju, akkużati li qed jipprietkaw il-Vanġelu li l-imgħallmin tal-liġi ma jridux jisimgħu.

Madankollu, Fariżew mis-Sinedriju, Gamaljel, bla tlaqliq jissuġġerixxi li jħalluhom jgħixu u jsostni l-argument tiegħu b’episodji li kienu diġà seħħew. ‘Iżda,’ qal Ġamaljel, ‘jekk dak li jgħidu hu ġej minn Alla, mhux se jisparixxu bħalma sparixxew għaqdiet oħra qabilhom.’

Is-Sinedriju jaċċetta l-proposta u jagħżel li jirbaħ ftit ħin. Ir-reazzjoni tal-mexxejja mhix waħda li timxi fuq l-istint, fuq il-mibegħda. Dan hu rimedju tajjeb għal kull bniedem.
Inħallu ż-żmien liż-żmien u dan iservina meta jkollna xi ħsieb ikrah fuq l-oħrajn, meta nħossu antipatija, mibegħda. Ma nħallux dawn is-sentimenti jikbru imma nieqfu biex jgħaddi ż-żmien. Iż-żmien inissel l-armonija fl-affarijiet u jgħinna naraw dak li hu tajjeb fiċ-ċirkostanza. Imma jekk int tirreaġixxi fis-saħna, ċertament se tkun inġust. U dan anke lilek stess jagħmel ħażin. Dan hu parir: nagħtu żmien liż-żmien fil-waqt tat-tentazzjoni.
Meta f’qalbna jkollna l-għadab, huwa inevitabbli li dan jisplodi f’insult, fi gwerra, u b’dawn is-sentimenti kontra l-oħrajn inkunu qed nitqabdu ma’ Alla.

Alla jħobb lill-oħrajn, iħobb l-armonija, iħobb l-imħabba, iħobb id-djalogu, iħobb li nimxu flimkien. Dan jiġri lili wkoll, ammetta l-Papa. Meta xi ħaġa ma togħġbokx, l-ewwel ma jiġik f’moħħok ma jkunx Alla, ikun xi ħaġa ħażina, dejjem.

Minflok, ejjew nieqfu u nagħmlu wisa’ għall-Ispirtu s-Santu biex iressaqna lejn dak li hu ġust, il-paċi. L-istess bħall-Appostli li, wara li ġew ifflaġellati, telqu minn quddiem is-Sinedriju ‘kuntenti’ għax kienu rċevew dawk l-offiżi minħabba l-isem ta’ Ġesù.

Is-suppervja ġġiegħlek tkun trid toqtol lill-oħrajn; l-umiltà, anke l-umiljazzjoni, tagħmlek tixbah lil Ġesù. Din hi ħaġa li aħna ma naħsbux fiha. F’dawn iż-żminijiet, meta ħafna minn ħutna qed imutu martri minħabba Ġesù, huma jinsabu f’dan l-istat, għandhom dan il-waqt ta’ hena għax qed isofru l-inġustizzji u l-offiżi, anke l-mewt f’isem Ġesù.

Biex naħarbu mis-suppervja hemm triq waħda: niftħu qlubna għall-umiltà u l-umiltà qatt ma tiġi mingħajr umiljazzjoni. Din hi ħaġa li min-natura tagħna ma nifhmuhiex. Hija grazzja li rridu nitolbu għaliha: il-grazzja li nimitaw lil Ġesù. Imitazzjoni li taw xhieda tagħha l-martri tal-lum imma wkoll dawk il-ħafna bnedmin li ta’ kuljum jirċievu umiljazzjonijiet biex jiddefendu l-familja tagħhom u jagħlqu ħalqhom, ma jitkellmux u jissaportu għall-imħabba ta’ Ġesù.

Din hi l-qdusija tal-Knisja, din hi l-hena li tiġi mill-umiljazzjoni. Mhux għax l-umiljazzjoni hija sabiħa – le, dak ikun masokiżmu – imma għax b’dik l-umiljazzjoni tkun qed tixbah lil Ġesù.

Hemm żewġ atteġġjamenti: dak li ningħalqu u li jwassalna għall-mibegħda, għar-rabja, li nkunu rridu noqtlu lill-oħrajn; u dak tal-ftuħ lejn Alla fit-triq ta’ Ġesù, li tgħinek taċċetta l-umiljazzjoni, anke kbira, b’dik l-hena ġewwinija għax int żgur li miexi fit-triq ta’ Ġesù, temm il-Papa.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: