Il-Knisja tagħna hi Knisja tal-martri. Ejjew ningħaqdu ma’ ħutna ppersegwitati

It-Tlieta 21 ta’ April 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Appostli jurina l-proċess li għadda Stiefnu quddiem is-Sinedriju u t-tħaġġir tal-ewwel martri tal-Knisja.

Continue reading “Il-Knisja tagħna hi Knisja tal-martri. Ejjew ningħaqdu ma’ ħutna ppersegwitati”