Imħabba sal-aħħar!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Il-ħajja ma tifimhiex. Ċertu atti ma tifhimx għalfejn isiru. Għaliex kieku tgħid li meta jitwettqu dak li jkun se jdaħħal xi ħaġa fil-but, tagħlaq għajn waħda u, bi tqanżiħa, tgħid, “tifimha!”

Imma li taħsad il-ħajja tan-nies, hekk kiesaħ u biered, u l-aktar jekk ikunu żgħażagħ fl-aqwa tagħhom, b’futur lest quddiemhom, fuq ix-xwiek biex iħaddanhom miegħu, allura l-att tassew isir assurd. Bla sens. Tal-blieħ! Continue reading Imħabba sal-aħħar!

Il-Familja. Raġel u Mara II

14. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 22 t’April 2015

Għeżież ħuti,

Fil-katekeżi tal-ġimgħa li għaddiet dwar il-familja, tkellimt fuq l-ewwel rakkont tal-ħolqien tal-bniedem, fl-ewwel kapitlu tal-Ġenesi, fejn hemm miktub: “U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu, fuq xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom” (1:27). Continue reading Il-Familja. Raġel u Mara II