Predikatur għalliem

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Illum donnok tibża’ issemmi l-kelma omelija. Aħseb u ara l-kelma predikatur! Uħud, forsi għal raġunijiet validi wkoll, ma jifilħux jisimgħu prietki ! Aħseb u ara prietki fit-tul! Madankollu anki illum, fejn ħajjitna saret suq ħa mmorru, għadek issib nies li jgħidulek: “Meta jipprietka t-tali ma nkunx nixtiequ jispiċċa. Kemm jipprietka bis-sens!”

Anki fil-Kristjaneżmu tal-ewwel sekli seħħet l-istess ħaġa. Kien hemm predikatur li kien iħollok b’dak li jgħid. Kellu ċerta teknika u anki spiritu kif l-affarijiet jesprimihom fil-prietki tiegħu. U dan ix-xi ħadd m’hu ħadd għajr l-għaref u duttur tal-Knisja Santu Wistin, l-Isqof ta’ Ippona. Continue reading “Predikatur għalliem”