U dak u dik mhux hekk?

Minn Fr Mario Attard OFM Cap

Ma nafx jekk ihijex xi waħda mill-mardiet umani. Inkella hijiex xi ħaġa made in Malta. Li naf żgur hu kemm joħloq l-uġiegħ dak il-misħut ġudizzju! Jiġifieri meta jien, għax naf li int, li ġej minn dak il-kulur jew minn dak il-partit, li se tgħid jiena inwaħħalha awtomatikament f’rasi li int dak li għedt għedtu bi skop. Biex tigwadanja. Biex tikseb xi vantaġġ. Continue reading “U dak u dik mhux hekk?”