Il-Familja. It-Tliet Kelmiet – Jekk jogħġbok … Grazzi … Skużani

17. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 13 ta’ Mejju 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-katekeżi tal-lum qisha l-bieb tad-dħul għal serje ta’ riflessjonijiet fuq il-ħajja tal-familja, il-ħajja vera tagħha, biż-żminijiet u l-ġrajjiet tagħha. Fuq dan il-bieb tad-dħul hemm miktuba tliet kelmiet, li diġà użajt kemm-il darba f’din il-pjazza. U dawn il-kelmiet huma: “jekk jogħġbok”, “grazzi”, “skużani”. Fil-fatt dawn il-kelmiet jiftħulna t-triq biex ngħixu tajjeb fil-familja, biex ngħixu fis-sliem. Huma kelmiet sempliċi, imma mhux daqshekk sempliċi biex inpoġġuhom fil-prattika! Fihom qawwa kbira: il-qawwa li nħarsu d-dar, anki qalb elf diffikultà u prova; min-naħa l-oħra, in-nuqqas tagħhom, ftit ftit jiftaħ xquq li jistgħu saħanistra jġarrfuha. Continue reading Il-Familja. It-Tliet Kelmiet – Jekk jogħġbok … Grazzi … Skużani

L-Arċisqof jitlob li jibda l-proċess għall-beatifikazzjoni ta’ Dun Mikiel Azzopardi

L-Erbgħa 13 ta’ Mejju 2015: L-Arċisqof Charles J. Scicluna talab lid-direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef, biex jagħmel talba bil-miktub lilu, bħala Arċisqof ta’ Malta, biex jitlob li jibda l-proċess għall-beatifikazzjoni tal-fundatur tad-Dar, Mons. Mikiel Azzopardi. Dan tħabbar waqt messaġġ li l-Arċisqof għamel fl-inawgurazzjoni ta’ Misraħ San Giovanni XXIII, fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. Continue reading L-Arċisqof jitlob li jibda l-proċess għall-beatifikazzjoni ta’ Dun Mikiel Azzopardi

Kemm hu sabiħ u ħelu li l-aħwa jgħammru flimkien!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Il-kelma fraternità, jew komunità, saret kelma fuq fomm kulħadd! Dan hu tassew pożittiv! L-għaliex x’isir minnu l-bniedem jekk ma jgħix fis-sliem u l-għaqda ma’ ħutu l-bnedmin? Żgur li ma jibqax bniedem!

Għal min hu midħla tat-talb tal-qassisin, il-patrijiet, is-sorijiet, u llum ta’ bosta minn fost ħutna Nsara Maltin ukoll, fis-Salm 132(133), naqraw dan il-kliem li hu t-titlu ta’ din ir-riflessjoni tallum: “Kemm hu sabiħ u ħelu li l-aħwa jgħammru flimkien…” Santu Wistin, bħas-soltu, ma kienx kuntent b’din is-sentenza hekk kif kien jaqraha ta’ spiss fl-Iskrittura Mqaddsa! Le! Bħala tifsila tal-ħajja li kien għażel li jgħaddi hekk kif intebaħ li l-Mulej kien sejjaħlu sabiex idur lejH, huwa mill-ewwel xtaq li jqatta’ ħajtu bħala lajk Nisani f’għamla ta’ ħajja ta’ flimkien ma’ ħutu li kienu ġew mgħammdin miegħu nhar l-24 t’April tas-sena 387. Continue reading Kemm hu sabiħ u ħelu li l-aħwa jgħammru flimkien!