L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ Pentekosté

Il-Ħadd 24 ta’ Mejju 2015: Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tas-solennità ta’ Għid il-Ħamsin, u amministra s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-adoloxxenti tal-parroċċi tal-Belt, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ Pentekosté

The beatification process of Monsignor Mikiel Azzopardi

By Fr Mario Attard OFM Cap 

I was overfilled with joy when I recently heard that the beatification process of Monsignor Mikiel Azzopardi, the founder of Dar tal-Providenza, could commence if the diocesan request is accepted by the Vatican. This year Dar tal-Providenza is celebrating its Golden Jubilee. Continue reading The beatification process of Monsignor Mikiel Azzopardi

Ir-ragħaj li ragħa lir-rgħajja

Sur Editur:

Fil-katekeżi li l-Papa Benedittu XVI għamel nhar it-30 ta’ Ġunju li għadda huwa tkellem dwar San Ġużepp Cafasso, il-formatur u l-għalliem ta’ ħafna saċerdoti, fosthom San Ġwann Bosco, il-fundatur tas-Soċjetà Sależjana u l-Beatu Dun Clement Marchisio, il-fundatur ta’ Wlied San Ġużepp. Il-ftit ħjiel fuq ħajtu li beħsiebni naqsam mal-qarrejja malajr juri xi bniedem kien. Continue reading Ir-ragħaj li ragħa lir-rgħajja