Ir-ragħaj li ragħa lir-rgħajja

Sur Editur:

Fil-katekeżi li l-Papa Benedittu XVI għamel nhar it-30 ta’ Ġunju li għadda huwa tkellem dwar San Ġużepp Cafasso, il-formatur u l-għalliem ta’ ħafna saċerdoti, fosthom San Ġwann Bosco, il-fundatur tas-Soċjetà Sależjana u l-Beatu Dun Clement Marchisio, il-fundatur ta’ Wlied San Ġużepp. Il-ftit ħjiel fuq ħajtu li beħsiebni naqsam mal-qarrejja malajr juri xi bniedem kien. Continue reading “Ir-ragħaj li ragħa lir-rgħajja”