Kemm jagħmlu ikrah l-Insara mondani! Ma jistax ikollna s-sema u l-art fl-istess ħin

It-Tlieta, 26 ta’ Mejju 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Pietru jistaqsi lil Ġesù x’se jkollhom id-dixxipli talli qed jimxu warajH.  Din kienet mistoqsija li saret wara li l-Mulej kien qal lir-raġel għani biex ibigħ kull ma’ kellu u jtih lill-foqra.

Continue reading Kemm jagħmlu ikrah l-Insara mondani! Ma jistax ikollna s-sema u l-art fl-istess ħin

No Number!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Ma nafx kif ħassejtukom meta irċevejtu xi telefonata u fuq l-iskrin tal-mowbajl tagħkom telagħlkom in-numru No Number.

Kull darba li nirċievi xi telefonata ta’ dan it-tip qalbi titnikket. Jiddispjaċini! Għax ngħid: “Din il-persuna ma tafdanix!” Għaliex, ngħid jien, wara li persuna tkun invadietli l-ispazzju privat tiegħi minn fuq m’għandiex il-kuraġġ li turini min hi? Sewwa! Mela lili tafni għax għandek in-numru tiegħi. Imma jiena ma nafekx. U minn fuq iċċempilli bin-no number. Din il-biċċa tal-anonimità ma toġgħobnix! Inġusta għall-aħħar! Continue reading No Number!

Il-kju

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Għal uħud kelma mill-aktar mistkerrħa! U la semmejtha qisek semmejtilhom Dak ta’ denbu twil. Uff! Xi dwejjaq! Mela isa! Ħaffef! Ħa nfittxu naslu! L-għaliex nobgħod noqgħod fil-kju!

Jimporta nistaqsik l-għaliex? U ajma! Ma tafx li fil-kju irridu noqgħodu nistennew? Mela ma tafx x’int tgħid! Tagħmel siegħa tistenna! Ma tafx li għandi x’nagħmel x’kull waħda? Il-ħajja trid tkompli! Ma rridx naħli xeba’ ħin fil-kju! Għalxejn! Continue reading Il-kju