Uff! … Aħħ!

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Uff! Xi sħana! Iftaħ naqra dik it-tieqa! Ixgħel naqra dak l-AC! Ħa mmut bis-sħana! X’nieżel!

Din hija l-latanija li qiegħdin nisimgħu bħalissa. Litanija li ilna ngħiduha. Inlissnuha kull sena. Żgur li mhux bid-devozzjoni tat-talb tafux! Daqskemm bir-rabja li qed tagħmel is-sħana. Uħud minna, sforz il-frustrazzjoni li taħkimhom, iduru lejn il-Mulej u jgħidulu: “Iva għaliex qed tagħtina daqshekk sħana. Ma nifilħuhiex!” Imma, ngħid jien, fis-sajf x’tistenna? Mhux sħana? Continue reading Uff! … Aħħ!

Il-Familja. Għerusija

19. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 27 ta’ Mejju 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu b’dawn il-katekeżi fuq il-familja, u l-lum nixtieq nitkellem fuq l-għerusija. L-għerusija – donnok tħossha fil-kelma stess – għandha x’taqsam mal-fiduċja, mal-kunfidenza, ma’ l-affidabbiltà. Kunfidenza mal-vokazzjoni li Alla jagħti, għax iż-Żwieġ hu qabel xejn l-iskoperta ta’ sejħa ta’ Alla. Ċertament hi ħaġa sabiħa li l-lum iż-żgħażagħ jistgħu jagħżlu li jiżżewġu u jagħtu mħabbithom lil xulxin. Imma propju l-libertà tar-rabta titlob armonija fid-deċiżjoni li wieħed ikun konxju minnha, mhux biss sempliċi qbil fil-ġibda jew is-sentiment, ta’ mument, ta’ żmien qasir… titlob mixja. Continue reading Il-Familja. Għerusija

L-Arċisqof fl-ewwel Żjara uffiċjali tiegħu fid-Djoċesi t’Għawdex

L-Erbgħa 27 ta’ Mejju 2015: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ġie mistieden imexxi Quddiesa fis-Santwarju Ta’ Pinu waqt l-ewwel żjara uffiċjali fid-Djoċesi ta’ Għawdex fejn flimkien mal-Isqof ta’ Għawdex, ikkonċelebraw il-kappillani u l-kleru Għawdxi.
Continue reading L-Arċisqof fl-ewwel Żjara uffiċjali tiegħu fid-Djoċesi t’Għawdex