Bejn eżilju u eżilju  

Patri Mario Attard OFM Cap

L-Ittra Pastorali għal dan ir-Randan 2012 li l-Isqfijiet tagħna Mons. Pawlu Cremona O.P. u Mons. Mario Grech ħarġu nhar is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl titħaddet fuq suġġett attwali ħafna għaliex minnu nnifsu huwa bibliku għall-aħħar: l-eżilju!

Fl-Ittra Pastorali tagħhom l-Isqfijiet jagħmlu differenza bejn eżilju u eżilju. Fil-fatt wieħed jista’ faċilment jaqsam din l-ittra f’żewġ tipi ta’ eżilji: dak ta’ Kristu u l-ieħor li jinkludi fih lill-Poplu Lhudi flimkien mal-esperjenza tagħna. Ikun tajjeb jekk naraw ftit xi tfisser il-kelma eżilju. Continue reading “Bejn eżilju u eżilju  “