Il-Fundatriċi li ħabbet l-Imħabba

Ktieb bl-Ingliż dwar il-Venerabbli Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù

Xi żmien ilu kont ktibt dwar pubblikazzjoni bil-Malti li kien tana Mons. Ġużeppi Gauci dwar l-ispiritwalità tal-Venerabbli Madre Margerita De Brincat, fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù.  Bi pjaċir ngħid li lanqas laħqu għaddew wisq xhur li Dun Ġużepp mhux qed joffri lill-pubbliku ktieb ieħor interessanti u kollu riflessjonijiet dwar din is-soru Għawdxija ta’ ħajja qaddisa, din id-darba bl-Ingliż. Continue reading “Il-Fundatriċi li ħabbet l-Imħabba”