Il-maternità: rigal u sejħa minn Alla

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-Ħadd 13 ta’ Mejju hu jum importanti. Fost l-oħrajn insibu l-attentat fuq ħajjet il-Beatu Ġwanni Pawlu II u li seħħ wieħed u tletin sena ilu, il-festa tal-Madonna ta’ Fatima u, ovvjament, Jum l-Omm! Fit-tliet avvenimenti dak li hemm jgħaqqadhom bejniethom hija l-imħabba tal-omm. X’ma tagħmilx l-omm għal uliedha? F’liema baħar ta’ nkwiet tidħol għalihom biex teħlishom? Jekk Marija, bit-talb matern qawwi tagħha, ħelset lill-Papa Wojtyla minn mewta ċerta kif ma tidħolx bil-qawwa kollha għal kull omm li tirrappreżentaha f’din id-dinja? Continue reading “Il-maternità: rigal u sejħa minn Alla”