Nidgħi!

Patri Mario Attard OFM Cap

Bħalissa tgħidx x’inhu nieżel! Kulfejn immorru dejjem bis-sħana tiġri magħna! Imma mhux aħjar jekk ngħidu li qiegħdin ngħixu fi sħana kbira?

L-istorja tmur lura għall-ewwel snin tiegħi f’Mater Dei. Kont spiċċajt lejl iebes ta’ ħidma fl-Isptar. Madankollu kien lejl mimli barka. L-għaliex il-Mulej il-meravilji tiegħu ma jkun jafhom ħadd. Għajr il-qtajja’ bla għadd ta’ anġli u qaddisin għalenija miegħu! Mela naħseb li jafhomx xi ħadd hux? Ħeqq, xejn xejn dawk għandhom kameras akbar minn tagħna! X’taħsbu? Continue reading “Nidgħi!”