A prophetic encyclical

Fr Mario Attard OFM Cap

As a Franciscan friar, I rejoice for the prophetic encyclical which bears the title Laudato Si’ mi Signore, “Praise be to you, my Lord”. The title comes from the beautiful canticle composed by St Francis of Assisi who praises God for “our Sister, Mother Earth, who sustains and governs us, and who produces various fruit with coloured flowers and herbs”. Through this great canticle, St Francis is encouraging us Catholics that our faith makes us more aware of our responsibility within creation and our duty towards nature and the Creator. Continue reading A prophetic encyclical

Ibdilli l-wajers!

Patri Mario Attard OFM Cap

Irrid kollox sewwa! Dik hija t-tagħlima l-kbira li tawni ommi u missieri. Hekk rabbewni! Tgħidlix b’ħaġa oħra l-għaliex, sinċerament, ma nafx!

U b’dan il-kredu f’moħħi, jiġifieri li kollox irid ikun sewwa, biex ma ngħidx perfett iżżejjed, hekk bqajt nikber. Kienet din is-serra ta’ ħajti! Kienet din il-pjanta li biha kelli nikber. U x’ġara b’daqshekk? Isimgħuni ħbieb u araw jekk għandix raġun f’dak li se ngħidilkom. Continue reading Ibdilli l-wajers!

Don Bosco: Mudell għalliemi tas-saċerdoti

Patri Mario Attard OFM Cap

Bħalissa huma ħafna s-saċerdoti li qiegħdin jiċċelebraw l-anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Din is-sena l-Knisja qed tiċċelebra t-tieni ċentinarju mit-twelid ta’ San Ġwann Bosco. Nemmen li b’din l-okkażjoni speċjali l-Mulej żgur li jrid iniżżel xita ta’ barka fuqna s-saċerdoti! Kif Don Bosco, saċerdot bħalna, jista’ tabilħaqq jgħallimna nkunu saċerdoti skont il-qalb ta’ Ġesù Kristu, il-“qassis għal dejjem” (Lhud 7:3)? Continue reading Don Bosco: Mudell għalliemi tas-saċerdoti