Il-verità, il-Knisja u l-ambjent

L-Editorjal

Ma nirrealiżżawx kemm iċ-ċittadin li jemmen fis-sewwa u fid-dritt u li jixtieq jibni dinja aħjar għalih u għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni għandu responsabbiltà. Ma nistgħux għalhekk bil-passività u s-skiet tagħna nkunu kompliċi fil-ħerba li qed issir mill-virtujiet li huma l-bażi tar-relazzjonijiet fis-soċjetà tagħna. Continue reading “Il-verità, il-Knisja u l-ambjent”