Il-verità, il-Knisja u l-ambjent

L-Editorjal

Ma nirrealiżżawx kemm iċ-ċittadin li jemmen fis-sewwa u fid-dritt u li jixtieq jibni dinja aħjar għalih u għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni għandu responsabbiltà. Ma nistgħux għalhekk bil-passività u s-skiet tagħna nkunu kompliċi fil-ħerba li qed issir mill-virtujiet li huma l-bażi tar-relazzjonijiet fis-soċjetà tagħna. Continue reading Il-verità, il-Knisja u l-ambjent

Il-ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena (Mk 6, 7-13)

Il-missjoni tat-tnax

 U sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena. U wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi.

Qalilhom: « Fejn tidħlu f’xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom ».

Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Continue reading Il-ħmistax-il Ħadd ta’ matul is-sena (Mk 6, 7-13)

Il-Maratona tal-Volleyball b’risq id-Dar tal-Providenza

Inġabret somma rekord ta’ €550,612

31. Pix 1 on 3 cols 1207Somma rekord ta’ €550,612 inġabret waqt il-Maratona tal-Volleyball b’risq id-Dar tal-Providenza li saret fil-parkeġġ tad-Dar bejn il-Ġimgħa 3 u l-Ħadd 5 ta’ Lulju. €325.010 minn din is-somma nġabret waqt edizzjoni speċjali tal-programm Xarabank fuq l-istazzjon nazzjonali tat-televiżjoni.

Il-maratona ġiet inawgurata mill-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca l-Ġimgħa filgħaxija. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabiltà Dr Justyne Caruana, iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabiltà s-Sur Oliver Scicluna u r-rappreżentant ta’ Marigold Foundation (li sponsor ewlieni tal-maratona Dr Robert Xuereb. Continue reading Il-Maratona tal-Volleyball b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-qrar fil-konfessjonarju

Karmenu Psaila minn Birkirkara, jikteb: Qrajt b’interess l-ittra ta’ Alfred Massa (Leħen is-Sewwa, 24 ta’ Mejju)li lmenta li s-saċerdoti m’għadhomx iqarru fil-konfessjonarju u waqt il-qrar ma jilbsux l-istola.

Personalment inħossni nqerr aktar komdu bilqiegħda  u  wiċċ imb wiċċ mal-konfessur. Naħseb li jekk xi ħadd  ikun irid joqgħod f’konfessjonarju u għarkupptejh,  is-saċerdot ma jsibx diffikultà.

Li nixtieq hu li s-saċerdoti ma jqarrux jekk mhux libsin b’ilbies lituġiku jew suttana jew ċoqqa,  jekk ma tkunx xi okkażjoni jew  ħaġa ta’ malajr jew għax ikun mitlub li jqarar bla mistenni. Naqbel ukoll li tintuża l-istola.

L-aktar ħaġa li tħawwadni  hi  li donnhom il-konfessuri m’għandhomx l-istess regoli u min jgħid dak mhux dnub u tista’ titqarben u min fuq l-istess  materja jgħid dak dnub u ma tistax titqarben. Dan qed iġib ħafna taħwid fil-fidili.

Naħseb li regoli hemm imma l-awtoritajiet tal-Knisja qed jiġbdu l-attenzjoni ta’ min ma jimxix fuq ir-regoli?

Dmir il-ġenituri

J.M. Bonnici

Waħda mill-kliem li tintuża spiss illum – speċjalment mill-klassi politika – hi konsultazzjoni. Hi kelma li tfisser ħafna u li meta tissarraf tajjeb tgħin ħafna għat-twettiq tad-demokrazija.

Sfortunatament mhux dejjem isir hekk. Ġieli tintuża għall-konvenjenza jew bħala għodda ta’ propaganda partiġġjana. Għax bħalma l-kelma tisma’ tista’ tfisser to hear jew to listen, hekk il-kelma konsultazzjoni meta tiftiehem ħażin tista’ tfisser to take note of  inkella meta tiftiehem tajjeb tfisser li tiżen sew dak li jingħad jew jinkiteb u tieħu konsiderazzjoni tiegħu b’mod li tkun dispost tbiddel jew ittejjeb l-ideat tiegħek. Continue reading Dmir il-ġenituri

Nhar il-Ġimgħa tibda l-Maratona Oħloq Tbissima

Il-Maratona Oħloq Tbissima se tibda l-Ġimgħa 17 ta’ Lulju f’nofsinhar u tibqa’ sejra bla waqfien sa nofsillejl tal-Ħadd 19 ta’ Lulju.

Din it-trasmissjoni ta’ 60 siegħa xandir live tittella’ miċ-ĊAM Productions international, il-production house tas-Soċjetà Missjunarja San Pawl.  Bħal fi snin l-imgħoddija l-flus li se jinġabru se jintużaw għall-ħidma fil-missjonijiet tal-MSSP fil-Perù, il-Pakstan, il-Filippini u anki b’risq it-tfal residenti fid- Dar San Ġużepp f’Santa Venera.

Għal darb’oħra, Oħloq Tbissima se ssir fil-bitħa ta’ Dar San Ġużepp minn fejn se jittella’ programm varjat. Dan jinkludi intervisti, diskussjonijiet, korijiet u baned, wirja tal-klieb, varjetà tat-tfal, quizes, festival taż-żfin, varjetà mtella’ miż-żgħażagħ, logħob u kull filgħaxija varjetà bil-parteċipazzjoni tal-aqwa talent lokali. Ma jonqsux ukoll mumenti ta’ talb u Quddies.

Il-pubbliku hu mħeġġeġ jipparteċipa f’din il-maratona billi jagħti d-donazzjoni tiegħu iu wkoll billi jżur l-attività u jsegwi l-istazzjonijiet F Living, TVM2, One TV u NET TV.

Kulmin jixtieq jagħti d-donazzjoni tiegħu jista’ jagħmel dan billi jċempel 5160 2004 għal donazzjoni ta’ €10,       5170 2007 għal donazzjoni ta’         €15 u 5180 2009 għal donazzjoni ta’ €25. Tista’ tibgħat SMS fuq          5061 8099 għal donazzjoni ta’ €4.66.

L-enċiklika Laudato Sì u l-Arċisqof

L-Avukat Tonio Borg

L-enċiklika Laudato Sì, it-tieni waħda ta’ Papa Franġisku, hi dwar l-ambjent. Iżda mhux biss. Il-Papa jisħaq fuq il-valuri tal-ħajja u l-importanza u t-tifsira ta’ kull ħlejqa li hi parti mill-ħolqien maħluq minn Alla.

L-enċiklika hi indirizzata lil kulħadd, lil kull persuna ta’ rieda tajba iżda kif kien mistenni l-Papa jispjega l-kunċett Nisrani tal-ħarsien tal-ambjent, il-ġlieda kontra l-konsumiżmu u l-ħela, ir-rgħiba għall-flus a skapitu tal-ambjent, l-importanza tal-bilanċ fil-ħolqien li ġieli jitkisser mill-bniedem li dejjem irid jagħmel proġetti li jirrendu u jirrendu malajr. Continue reading L-enċiklika Laudato Sì u l-Arċisqof