L-Ewropa id f’id ma’ San Benedittu

Patri Mario Attard OFM Cap

Nhar is-Sibt 11 ta’ Lulju l-Knisja universali iċċelebrat il-Festa ta’ San Benedittu. Dan il-qaddis, li hu meqjus bħala missier il-monastiċiżmu tal-punent, għex bejn is-sena 480 u s-sena 543. Kif jista’ jkun li bniedem li għex daqstant żmien ilu ikollu daqshekk influwenza fuq il-Kontinent Ewropew? Continue reading L-Ewropa id f’id ma’ San Benedittu

Kors dwar il-Liturġija

Lill-Membri kollha tal-Kummissjonijiet tal-Liturġija fil-Parroċċi, u lil dawk kollha li jaqdu Ministeru Liturġiku

letturMil-laqgħat li jkollna fil-parroċċi u minn kummenti oħra li jaslulna, tinħass ħafna il-ħtieġa li dak li nagħmlu, fil-qima li aħna nagħtu lil Alla, nagħmluh sewwa u kif jixraq lilu.  Ilkoll nafu li biex dan iseħħ ma nistgħux nibqgħu nibnu biss fuq opinjonijiet jew idejat, li, huma kemm huma tajbin u sbieħ, mhux bilfors jirriflettu il-ħsieb tal-Knisja u jwasslu biex l-għan tal-Liturġija jintlaħaq. Continue reading Kors dwar il-Liturġija