Strateġija ġdida  għal 5,000 parroċċa  fl-Ingilterra u Wales

Il-Kanonku John Ciarlò

L-Isqfijiet tal-Ingilterra u Wales iddeċidew li jittrasformaw mal-5,000 parroċċa f’“parroċċi missjunarji”. Dan se jsir permezz ta’ inizjattiva ġdida msejħa “Proclaim 15” li biha f’kull parroċċa jitwaqqfu timijiet ta’ evanġelizzazzjoni. Continue reading Strateġija ġdida  għal 5,000 parroċċa  fl-Ingilterra u Wales

Illum tilħaq il-qofol tagħha l-Maratona Oħloq Tbissima

Il-ftuħ tal-Maratona Oħloq Tbissima s-sena li għaddiet
Il-ftuħ tal-Maratona Oħloq Tbissima s-sena li għaddiet

It-tlettax-il edizzjoni tal-Maratona Oħloq Tbissima, li matulha se jinġabru flus għall-missjonijiet tas-Soċjetà Missjunarja San Pawl fil-Perù, fil-Pakistan u fil-Filippni u għad-Dar tat-Tfal San Ġużepp bdiet il-Ġimgħa b’diskorsi minn Fr Louis Mallia mssp, Fr Frankie Cini mssp, mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u mill-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca.  Continue reading Illum tilħaq il-qofol tagħha l-Maratona Oħloq Tbissima

L-intervista tal-Papa Franġisku mal-ġurnal Arġentin La Voz del Pueblo

25. Papa genn 3 cols 1907miġjuba mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard

Juan Barretta: Waħdi mal-Papa Franġisku fir-residenza tiegħu f’Santa Marta, il-Vatikan. Diskursata storika wiċċ imb’wiċċ fejn waħda mill-aktar personalitajiet importanti tad-dinja tkellmet fuq il-ħajja personali tagħha. “Nixtieq li jibqgħu jiftakru fija bħala bniedem tajjeb” u jammetti: “In-nies tagħmilli tajjeb”.  Continue reading L-intervista tal-Papa Franġisku mal-ġurnal Arġentin La Voz del Pueblo

L-ubbidjenza fost ir-reliġjużi

Patri Alexander Vella, Provinċjal tal-Karmelitani, minn Tas-Sliema, jikteb:

Qiegħed nikteb b’riferenza għar-rubrika “Intietef” tas-Sur Emanuel Bartolo li dehret f’Leħen is-Sewwa tal-Ħadd 28 ta’ Ġunju.

Minkejja li naspiraw għall-qdusija, aħna r-reliġjużi bnedmin bħall-oħrajn, dgħajfin u midinba. In-nuqqasijiet tagħna għandhom effett ħażin ħafna fuq il-poplu ta’ Alla, għax dan, bi dritt, jistenna minna xhieda ta’ ħajja evanġelika. Aħna persuni pubbliċi u għalhekk dak li nagħmlu jew ma nagħmlux jispikka iktar u għandu valur aqwa kemm jekk ikun pożittiv u wisq iktar jekk ikun negattiv. Continue reading L-ubbidjenza fost ir-reliġjużi

Intietef

Emanuel Bartolo

Skużawni li l-Ħadd li għadda ma żammejtx l-appuntament tiegħi magħkom. Meta avviċinani l-Editur li d-diversi ittri li kont qed nibgħatlu kien se jibda jiġborhomli f’artiklu, għedtlu mill-ewwel li ma kenitx l-intenzjoni tiegħi li nikteb regolarment. Il-gost tiegħi hu li malli niltaqa’ ma’ xi ħaġa li tinteressa lil oħrajn inħażżeż ftit linji u nibgħathom lill-Editur għall-pubblikazzjoni. Continue reading Intietef

Ir-relazzjoni tagħna ma’ Ġesù tagħti sens lill-ħajjitna

Is-16-il Ħadd ta’ Matul is-Sena (Mk. 6, 30-34)

Fr Partick Magro SJ

Is-silta tal-lum tfakkarna fil-qawwa li għandu Ġesù fuq kull min jiltaqa’ miegħu. Xi drabi nieħdu l-fidi tagħna wisq for granted u ma nindunawx li jekk inżommu ħajja r-relazzjoni tagħna ma’Alla, il-ħajja tagħna tista’ tkun ħafna aħjar. Continue reading Ir-relazzjoni tagħna ma’ Ġesù tagħti sens lill-ħajjitna