Jagħti l-Mandat Missjunarju lil grupp ta’ Maltin u Għawdxin li sejrin l-Etjopja

Isqof t’Għawdex Mario Grech ta l-Mandat Missjunarju lil grupp ta’ tnax – sitt żgħażagħ Għawdxin u sitt voluntiera oħra Maltin – li fl-ewwel ħmistax ta’ Settembru sa jmorru l-Etjopja jwettqu ħidma missjunarja fost il-foqra flimkien mal-Moviment Missjunarju Ġesù fil-Proxxmu ta’ Monsinjur George Grima.  Continue reading “Jagħti l-Mandat Missjunarju lil grupp ta’ Maltin u Għawdxin li sejrin l-Etjopja”