Jagħti l-Mandat Missjunarju lil grupp ta’ Maltin u Għawdxin li sejrin l-Etjopja

Isqof t’Għawdex Mario Grech ta l-Mandat Missjunarju lil grupp ta’ tnax – sitt żgħażagħ Għawdxin u sitt voluntiera oħra Maltin – li fl-ewwel ħmistax ta’ Settembru sa jmorru l-Etjopja jwettqu ħidma missjunarja fost il-foqra flimkien mal-Moviment Missjunarju Ġesù fil-Proxxmu ta’ Monsinjur George Grima.  Continue reading Jagħti l-Mandat Missjunarju lil grupp ta’ Maltin u Għawdxin li sejrin l-Etjopja

Arċisqof Charles J. Scicluna mal-President tal-Italja Mattarella

isqof-mattarellaIl-President tal-Italja Sergio Mattarella għamel żjara uffiċjali f’Malta nhar l-Erbgħa. Matul iż-żjara tiegħu fil-Belt Valletta l-President Taljan żar il-Konkatidral ta’ San Ġwann fejn intlaqa’ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Hu żar ukoll il-knisja ta’ Santa Katarina. Kemm dam Malta, minbarra li ltaqa’ mal-Arċisqof, il-President Taljan iltaqa’ mal-President ta’ Malta, mal-Prim Ministru u mad-Deputat Speaker Ċensu Galea.

Ritratt: Photocity, il-Belt Valletta

Forum dwar Dun Mikiel Azzopardi u l-50 sena tad-Dar tal-Providenza

27. Forum DC 2607Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi flimkien mad-Dar tal-Providenza organizzaw Forum bit-tema Dun Mikiel Azzopardi u l-50 sena tad-Dar tal-Providenza. Din kienet serata ta’ tifkiriet U esperjenzi minn persuni li b’mod jew ieħor u f’xi ħin jew ieħor missew mal-kobor ta’ Dun Mikiel u raw b’għajnejhom il-mirakli li l-Providenza għamlet u għadha tagħmel mad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Continue reading Forum dwar Dun Mikiel Azzopardi u l-50 sena tad-Dar tal-Providenza

Lejn il-kanonizzazzjoni tal-ġenituri ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

Il-ġnien qaddis li kabbar fjura qaddisa

Fr Charles Buttigieg

Smajna u qrajna ħafna dwar il-ħajja qasira ta’ 24 sena biss, imma ħajja kbira u qaddisa ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux jew Santa Tereza tal-Bambin Ġesù. Soru Tereżjana fil-kunvent ta’ Lisieux fin-Normandija fi Franza u fuq kollox Duttur tal-Knisja u Patruna tal-Missjunarji u ta’ Franza. Continue reading Lejn il-kanonizzazzjoni tal-ġenituri ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù