Mill-ġurnali

Print Friendly, PDF & Email
  1. M. Bonnici minn Ħaż-Żebbuġ, jikteb: Kważi kull stazzjon tar-radju u tat-televiżjoni jxandar ir-rubrika Mill-ġurnali. Stazzjon televiżiv ixandar dan il-programm permezz ta’ nies fil-politika li, ħafna drabi, flok ixandru dak li qal il-ġurnal jagħmlu propaganda partiġjana u jiddefendu l-pożizzjoni tal-Partit tagħhom.

5. gazettiĠieli jispiċċaw jgħidu l-kuntrarju ta’ dak li qal il-ġurnal li tiegħu qed suppost janalizzaw l-artikli.

F’dan l-istess stazzjon, il-Ħadd, Leħen is-Sewwa ma tissemmiex. Possibbli ħadd mis-semmiegħa ma jħoss li għandu jwassal il-protesta tiegħu għall-mod kif jixxandar dan il-programm? U jekk il-protesta ma tiġix kkunsidrata, is-semmiegħa għandhom mod ieħor effikaċi biex ma jkunux kompliċi f’dak li qed isir: li ma jisimgħux dan il-programm.

U, bħal dan l-eżempju hemm ħafna oħra. Kulħadd irid jerfa’ r-responsabbiltà tiegħu u jagħti s-sehem tiegħu biex l-affarijiet jirranġaw. F’din is-soċjetà marida bl-idolatrija tal-flus u bil-partiġjaniżmu mhux kontrollat jeħtieġ li lkoll nuru lis-soċjetà fiex qiegħda.

Leave a Reply

%d bloggers like this: