Sinodu tal-Familji dwar il-Familja

“U beda jibgħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien se jmur hu..” 

Dan il-mandatt ta’ Ġesù, l-evanġelista Marku jagħtihulna fil-kuntest tat-Tnax (6:70), u għalhekk bir-raġun kollu, din is-silta, aktarx norbtuha mal-ħidma tal-isqfijiet u warajhom is-saċerdoti.  Imma San Luqa jagħmel pass ieħor u juri kif dan l-istess kmand Ġesù tah ukoll lit-tnejn u sebgħin dixxiplu li kienu emmnu fih (10:1).

Aktar ‘l isfel f’din il-kitba …

  • L-ewwel koppja fdata b’mandatt minn Alla
  • Anke l-Knisja tbierek il-koppja raġel u mara u taħtarhom
  • Attitudni żbaljata
  • Żmien ta’ grazzja kbira
  • Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja
  • Sinodu tal-Familji dwar il-Familja

Continue reading “Sinodu tal-Familji dwar il-Familja”