Riżorsa umana li pajjiżna għandu bżonn Charlie Mifsud, Chairperson Fondazzjoni RISe

Fit-22 ta’ Lulju l-Fondazzjoni RISe fetħet paġna ġdida fl-istorja tas-socjetà tagħna.  Dar Sister Maria Adele Baldacchino lesta biex tibda l-mixja tagħha fi proġett.  Il-Fondazzoni RISe ilha dawn l-aħħar sentejn tibni l-istrutturi neċessarji għal dal-proġett. Fl-ewwel sena ħadmet fuq awareness u strutturi għall-programm residenzjali u fit-tieni sena, filwaqt li komplejna nikkonsultaw ma’ individwi, għaqdiet u organizzazzjonijiet anki barranin, żidna x-xogħol biex nirranġaw ir-residenza mgħoddija lilna mill-Gvern ħalli fiha jibda jingħata programm residenzjali għal dawk ir-residenti fil-Faċilità Korrettiva biex, sena qabel it-tmiem tas-sentenza, jibdew jippreparaw ruħhom għal meta  jerġgħu  jkunu fis-soċjetà. Continue reading “Riżorsa umana li pajjiżna għandu bżonn Charlie Mifsud, Chairperson Fondazzjoni RISe”

Damiġġani ġodda

Dun David Muscat

Ftit ilu erġajt mort f’kappella li l-aħħar darba li qaddist fiha kien bejn wieħed u ieħor għaxar snin ilu. Tabilħaqq iż-żmien ma jistenna lil ħadd. Kont ferm ħerqan li nqaddes mill-ġdid f’dal-post iżda hekk kif frixt minn wara l-purtiera tas-sagristija, riesaq lejn l-artal wara d-daqq ta’ qanpiena ċkejkna, qalbi mtliet swied ta’ qalb. In-numru ta’ nies li kien hemm għal Quddies kien biss sebgħa u ħamest itfal li l-ikbar wieħed minnhom għandu tnax-il sena. L-adulti mdaħħlin sew fil-għomor u jien li issa ġa ngħodd fuq l-erbgħin kont l-iżgħar wieħed jekk tħalli barra t-tfal. Continue reading “Damiġġani ġodda”

Mistoqsijiet bażiċi li jridu jiġu mwieġba

L-Editorjal

Kollox jiddependi min-nuċċali li bih inħarsu lejn il-bniedem u l-ġrajjiet tal-ħajja. Jekk l-ideali tagħna huma l-flus, il-pjaċir bla rażan u s-setgħa, allura tifhem x’qed jiġri fis-soċjetà tal-lum. Jekk l-ideal tagħna hu l-bniedem u r-rispett tad-dinjità tiegħu, allura hemm ħafna affarijiet li hemm bżonn jiġġeddu fid-dinja ta’ madwaru.  Continue reading “Mistoqsijiet bażiċi li jridu jiġu mwieġba”

Ikollna aktar x’naqraw

In-Nutar Carmelo Lia minn Ħaż-Żabbar, jikteb: Ħadt pjaċir naqra f’Leħen is-Sewwa tat-2 t’Awwissu li ż-żewġ Isqfijiet faħħru l-progress li qed tagħmel din il-gazzetta fil-kontenut, fil-format u fl-impenn tagħha li tkompli tagħmel hekk ‘il quddiem. Minn awl id-dinja li gazzetta serja, b’vuċi Nisranija, issib l-appoġġ mill-Isqfijiet tagħna għax il-gazzetti lokali li jridu jogħġbu lil kulhadd aktar ħsiebhom fl-interessi partikulari tagħhom, finanzjarji jew politici, milli jsostnu l-importanza tat-twemmin Nisrani kif tagħmel u dejjem għamlet Leħen is-Sewwa. Continue reading “Ikollna aktar x’naqraw”

Dmir kulħadd li jsemma’ leħnu

Karmenu Psaila minn Birkirkara, jikteb: Hu d-dmir ta’ kulħadd li jitkellem fejn jara li l-affarijiet ma jkunux miexja tajjeb. Meta sirna nafu bl-enċiklika tal-Papa Franġisku fuq l-ambjent, Laudate sì,   uħud gergru kontra tiegħu u qalu li ma l-Papa ma messux indaħal. Continue reading “Dmir kulħadd li jsemma’ leħnu”

L-iskandlu tal-bejgħ ta’ partijiet tal-ġisem ta’ trabi abortiti fl-Istati Uniti

Fl-Istati Uniti, The Center for Medical Progress, organizzazzjoni politika kontra l-abort, ħarġet għall-wiri diversi videos esplussivi u xokkanti. F’dawn il-videos jidhru rappreżentanti tal-Planned Parenthood jispjegaw il-proċeduri dwar kif għandhom jiġu ppreservati partijiet tal-iġsma tat-trabi waqt l-abort,  biex wara jkunu jistgħu jinbiegħu.

F’wieħed minn dawn il-videos tidher Dr Deborah Nucatela tal-Planned Parenthood saħansitra tiddiskuti dwar il-prezzijiet għax-xiri ta’ qlub, pulmuni, fwied u muskoli ta’ trabi abortiti. Continue reading “L-iskandlu tal-bejgħ ta’ partijiet tal-ġisem ta’ trabi abortiti fl-Istati Uniti”

Ragħaj skont il-qalb ta’ Alla

Il-Knisja ċċelebrat it-tifkira ta’ San Ġwann Marija Vianney, patrun tal-kappillani kollha tad-dinja, it-Tlieta. Dakinhar ukoll, 150 sena wara mewtu, il-Qaddis Kurat ta’ Ars jibqa’ persuna ta’ attwalità kbira għas-saċerdoti u f’ħafna aspetti jfakkar l-istil pastorali tal-Papa Franġisku. Continue reading “Ragħaj skont il-qalb ta’ Alla”