Home > Leħen is-Sewwa > Talb biex tieqaf il-ħruxija kontra l-Insara

Talb biex tieqaf il-ħruxija kontra l-Insara


L-Aid to the Church in Need il-Ħamis, il-festa tat-Trasfigurazzjoni, organizzat ġurnata ta’ talb għall-paċi.  Din id-data ntgħażlet għax tfakkar fil-mument meta Kristu, fuq l-Għolja tat-Tabor flimkien mat-tliet dixxipli tiegħu, deher fi stat ta’ glorja ftit qabel ma beda t-triq tat-tbatija li wasslitu għall-mewt iżda li fl-aħħar wasslitu għal dik tal-Qawmien.

Din il-festa għandha timlina bil-kuraġġ meta t-triq quddiemna tkun tidher impossibbli u diffiċli. Turina wkoll li d-dawl hu qawwi iktar mid-dlam u li l-mewt tista’ tinbidel f’ħajja.

Fid-dawl tas-sofferenzi bħal dawk li qed naraw iseħħu quddiem għajnejna kuljum fl-Iraq, fis-Sirja u f’pajjiżi oħra, l-Aid to the Church in Need qalet li hu xieraq li nfakkru lilna nfusna u nuru lid-dinja li aħna ma abbandunajniex lil dawn ħutna. Il-Ħamis filfatt sar talb għal dawn ħutna ppersegwitati minħabba t-twemmin tagħhom fi Kristu u biex tieqaf minnufih din il-ħruxija. Sar ukoll talb biex jingħata dehen lill-mexxejja ħalli jaħdmu aktar għall-għaqda u biex tinkiseb il-paci kif sikwit jappella l-Papa Franġisku.

Categories: Leħen is-Sewwa
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: