Home > Leħen is-Sewwa > Attivitajiet f’Għawdex f’ġieħ San Ġwann Bosco

Attivitajiet f’Għawdex f’ġieħ San Ġwann Bosco


Il-Knisja llum tiċċelebra għeluq il-200 sena mit-twelid ta’ San Ġwann Bosco, il-patrun tat-tfal u ż-żgħażagħ.  Fl-Oratorju Don Bosco t’Għawdex illum u għada se jsiru ċelebrazzjoni speċjali. Fid-disgħa ta’ dalgħodu se ssir parata mis-Salesian Boys Brigade ta’ Tas-Sliema u fid-9.30 a.m. issir purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġwann Bosco fit-triqat ta’ madwar l-Oratorju. Fid-dħul tal-purċissjoni, fil-kappella tal-Oratorju, l-Isqof t’Għawdex Mario Grech imexxi Quddiesa Solenni.

B’digriet mogħti mill-Penitenzerija Appostolika tal-Vatikan, kull min illum iżur knisja jew post fejn hemm meqjuma x-xbiha ta’ San Ġwann Bosco jista’ jaqla’ Indulġenza Plenarja applikabbli ukoll għall-erwieh tal-familjari mejtin.

Sadattant, fil-kappella tal-Oratorju għada t-Tnejn fid-9 a.m. se ssir ċelebrazzjoni għat-tfal immexxija mill-Arċipriet Dun Daniel Cardona.

Categories: Leħen is-Sewwa
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: