Għalliema tal-Imħabba

Min ma semax b’Madre Margerita De Brincat? Mhux l-ewwel darba li meta ippreżentajt xi santa jew domna tagħha lil xi ħadd il-persuna li tkun tgħidli mbissma: “Eh! Madre Margerita!” It-tbissima tal-persuna tixhed biżżejjed kemm Madre Margerita hija magħrufa u maħbuba fostna l-Maltin u l-Għawdxin. Il-qdusija tagħha tinġabar fil-frażi li tant kienet tħobb tgħid: “Inħobbu l-Imħabba!” Continue reading “Għalliema tal-Imħabba”