Il-partit ta’ Nikodemu

Patri Mario Attard OFM Cap

Qiegħdin fis-sħana taħraq t’Awwissu. Xemx taqli l-ġrieden! Xemx li ma tissaportihiex! Veru? Ma nafx għaliex imma ġie f’moħħi karattru li donnu aktar postu li jissemma fir-Randan, jiġifieri għall-ħabta ta’ Marzu-April milli f’Awwissu. Madankollu hu ġie f’moħħi! Forsi minħabba l-isem partikulari tiegħu. Forsi l-għaliex hemm bżonn li jissemma’. Min jaf? Dawn huwa l-karattru ta’ Nikodemu. Continue reading “Il-partit ta’ Nikodemu”