A priestly holiness model

Fr Mario Attard OFM Cap

On August 4 we celebrated the feast of St. John Mary Vianney, the Patron Saint of Priests. In a time where we priests are heavily criticized, partly due to our sins, it is all the more opportune to seriously review priestly exemplary lives, like that of the parish priest of Ars, in order that from our ministerial priesthood shall flow out the living waters of salvific grace. Continue reading A priestly holiness model

Meta wrieni snienu!

Patri Mario Attard OFM Cap

X’ġaralek Patri? Jaqaw kien se jigmek xi kelb? Mela x’fettillek għaddejt minn ħdejh? Ma tafx li jista’ jigdmek?

Kieku kien kelb ma jimpurtax. L-għaliex jonboħ tnejn u ejja ħa mmorru. Imma dan mhux kelb! Mela xi ħadd kattiv. Le! Anzi! Dan mimli tjubija. Dan ix-xi ħadd, jew aħjar ix-Xi Ħadd, hu Dak li fuqu dejjem għallmuni li hu l-Umli! Il-Qaddis! Il-Ħniena! Il-Mogħdrija! Is-Sabar! Il-Ħlewwa! Insomma, l-Aħjar! Dan ix-Xi Ħadd, li issa diġà nistħajjel li tafu min hu, fettillu jurini snienu! Qalli: “Issa daqshekk!” Continue reading Meta wrieni snienu!