Il-brazzuletta

Patri Mario Attard OFM Cap

Kemm saru komuni illum hux! Hawn minnhom tad-deheb. Illelxu! Jiswew il-flus. Oħrajn minnhom tal-fidda. Mela jiswew anqas. Hawn anki tal-metall. Qishom tal-fidda biex niftehmu. Is-sabiħa hi li jeżiżtu wkoll dawk tal-ġilda. Ħelwin tafux! L-aktar jekk jintlibsu fuq iż-żgħażagħ. Inkella minn dawk li tant jixtiequ jibqgħu żgħażagħ minkejja li s-snin ikunu qiegħdin jitgerrbu minn fuqhom. Continue reading Il-brazzuletta

Il-Familja – Evanġelizzazzjoni

28. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 2 ta’ Settembru 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din l-aħħar parti tal-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq il-familja, nixħtu ħarsitna fuq il-mod kif din qed tgħix ir-responsabbiltà li twassal il-fidi, tgħaddi l-fidi, kemm fi ħdanha u kemm barra minnha. Continue reading Il-Familja – Evanġelizzazzjoni