Il-brazzuletta

Patri Mario Attard OFM Cap

Kemm saru komuni illum hux! Hawn minnhom tad-deheb. Illelxu! Jiswew il-flus. Oħrajn minnhom tal-fidda. Mela jiswew anqas. Hawn anki tal-metall. Qishom tal-fidda biex niftehmu. Is-sabiħa hi li jeżiżtu wkoll dawk tal-ġilda. Ħelwin tafux! L-aktar jekk jintlibsu fuq iż-żgħażagħ. Inkella minn dawk li tant jixtiequ jibqgħu żgħażagħ minkejja li s-snin ikunu qiegħdin jitgerrbu minn fuqhom. Continue reading “Il-brazzuletta”