L-umiltà u l-istgħaġib jiftħu l-qalb biex tiltaqa’ ma’ Ġesù

Il-ħila li ngħarfu lilna nfusna bħala midinbin tiftħilna qlubna għall-istagħġib li jiġi mil-laqgħa ma’ Ġesù qal il-Papa waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu.  Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta’ San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja.  Fil-kummenti dwar il-Vanġelu tal-jum li jirrakkonta s-sajda mirakoluża fejn Piteru jafda f’dak li kien qallu Ġesù u jitfa’ x-xbieki wara li għadda lejl li fih ma qabad xejn, il-Papa tkellem dwar il-fidi, bħala laqgħa mal-Mulej. Continue reading “L-umiltà u l-istgħaġib jiftħu l-qalb biex tiltaqa’ ma’ Ġesù”