L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Solenni f’Jum il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija

Nhar it-Tlieta 8 ta’ Settembru 2015: l-Arċisqof Charles J. Scicluna iċċelebra Quddiesa Solenni fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fl-okkażjoni tal-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija u r-rebħa tal-Assedju l-Kbir. Wara l-Quddiesa, l-Arċisqof, il-Gran Kmandant tal-Ordni, l-E.T. il-Ven. Bailiff Fra Ludwig Hoffmann von Rummerstein, flimkien mal-Gran Kunsill tal-Ordni Sovran, Militari u Ospitalier ta’ San Ġwann, niżlu fil-kripta tal-Granmastri biex jitolbu quddiem il-qabar tal-Granmastru Jean de la Vallette.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Solenni f’Jum il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija

Passiġġata max-xmara Vistula

Patri Mario Attard OFM Cap

Qomt filgħodu. Qabel kulħadd. Tmattart fis-sodda komda. Għalkemm mhix żgur waħda tal-għonja. U ħriġt …

L-arja Krakovjana ħaddnittni magħha f’dan il-jum. ‘Il bogħod minn kull ħoss tat-triq ewlenija rħejtilha ferħan u ħafif minn Triq Przedwiośnie dritt lejn il-pont żgħir li jwassal għax-xmara Vistula. Dakinnhar it-temp kien kemxejn imċajpar. Madankollu ma stajtx ma napprezzax is-skiet u l-ħemda li kienu bħall-kutra smewwija jgħattu b’mod li jgħaġġbek dan l-għaġeb ta’ xmara li ħareġ minn id il-Ħallieq. Continue reading Passiġġata max-xmara Vistula

X’parroċċa għandna!

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-parroċċa! Żgur li se ssemmili San … jew Santa … Inkella Alla u Ommu! Le sieħbi! Agħfas il-brejk! Ikkalma! U ħallik mill-baned! Mill-murtali! Mill-armar ta’ barra u ġewwa! M’għedltekx li huma ħżiena. Lanqas li rridu narmhuhom. Għedtlek biss, ikkalma! Ejja naraw l-affarijiet kif inhuma!

Dan l-aħħar ġiet f’idejja talba mill-isbaħ li nkitbet għall-Assembleja Parrokjali. Meta tlabtha bil-mod ma stajtx ma naqbadx il-pinna u nikteb dak li l-Mulej poġġhieli fil-qiegħ tal-qiegħ nett ta’ qalbi. Inkella, jekk ma nagħmilx hekk, jew għax nibża’ mill-kritika inkella għax nittraskura leħen il-Mulej fija x’naqbad ngħidlu meta ġurnata se nidher quddiemu għall-ġudizzju personali tiegħi? Xi skuża se naqbad inġiblu? Liema diskors għaqli, prudenti u kollu sengħa jista’ jeħlisni mis-sinċerità eterna tiegħu? Continue reading X’parroċċa għandna!

Bil-PH.D wara!

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-PH.D! Il-Profs. Insomma! Illum ħafna qiegħdin jeħduha l-lawrja ta’ dottorat. Donnhom anki d-dottorati saru ħerġin bħall-pastizzi! Tgħid anki l-kennies se jispiċċa bid-dottorat? Taħlifx! Imma mhux dan il-punt tallum.

Darba żgħażugħ għallimni din il-biċċa għerf il-ħajja. Qalli: “Patri! Bil-PH.D wara!” Personalment qatt ma kont smajtha din il-frażi. Għalhekk, kurjuż għaliex inħobb u nitgħallem, imma mhux biex inkun naf x’għamel dak jew x’għamlet dik, staqsejtu: “Tista’ jekk jogħġbok tfissirhieli naqra?” “Infissirhielek Patri!” weġibni. Weġibni: “Il-PH.D tan-nisa qiegħdha fil-qried. Filwaqt li tal-irġiel qiegħdha fit-tgergir”. Continue reading Bil-PH.D wara!