Il-Familja – Komunità

29. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 9 ta’ Settembru 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq li nixħtu l-attenzjoni tagħna fuq ir-rabta bejn il-familja u l-komunità Nisranija. Hi rabta, biex ngħidu hekk, “naturali”, għax il-Knisja hi familja spiritwali u l-familja hi Knisja żgħira (ara Lumen gentium, 9). Continue reading “Il-Familja – Komunità”