Mill-pulptu

Patri Mario Attard OFM Cap

Minn dejjem kienet ix-xewqa ta’ qalbi. Ix-xewqa li kull patri jew qassis ikollu. Jiġifieri dik li jinseġ il-paniġierku tal-belt jew raħal li minnu jkun ġej.

Ħafna ħarġu sorpiżi li demmi Karkariż. Imma hekk hu. U ma stajtx, minkejja l-kummenti imqarba ta’ xi wħud, ma nsemmax l-għajta tiegħi biex nagħmel il-paniġierku! Kull darba li nara lil Santa Liena ħierġa mill-Knisja, eżattament għat-tmiena u seba’ minuti, qalbi tkun trid tinfaqa’. L-emozzjonijiet li jkolli huma kbar. Issa jekk qalbi tkun ħa toħroġ meta nara lix-Xemx t’Awwissu ħierġa mill-Bażilika Kolleġġjata Elenjana aħseb u ara kif kien se jħossni jekk nitla’ fuq il-pulptu ħa ninseġ il-paniġierku! Continue reading Mill-pulptu

X’velenu!

Patri Mario Attard OFM Cap

Tafu li jeżiżti tip ta’ velenu li joqtol lin-nies? Mhux il-velenu li qed taħseb int. Ġieli dan il-velenu ikun fi lsieni u lsienek. Avolja maħniex cobra! Dan il-velenu jissejja tgergir!

It-tgergir hu Susa ta’ ħażen. Xibka ta’ qerq. Baħar ta’ ħsara! Jidher dnub żgħir. U mhux kulħadd igerger! Anki l-imsaren fiż-żaqq … igergru! Imma tgergir l-imsaren ħsejjes ta’ din id-dinja. Filwaqt li t-tgergir huwa ħsejjes l-infern fil-widnejn. It-tgegir ħobż ix-xewwiexa. Ix-xorb il-qattiela. Continue reading X’velenu!

X’entużjażmu!  

Patri Mario Attard OFM Cap

Li l-poplu Karkariż, bħal kull poplu ieħor f’Malta u Għawdex tagħna, jaf jiċċelebra bil-kbir il-festa ta’ raħlu jew beltu huwa fatt li jistqarru kulħadd. Madankollu l-entużjażmu li rajt fil-festa tal-għażiża ommna Santa Liena kien tassew kbir. Għaġġibni.

Apposta ħallejt din is-sentenza miftuħa u ma għedtx “ta’ din is-sena”. Ma rrid bl-ebda mod nagħti l-impressjoni li din is-sena biss kien hemm entużjażmu kbir. Biss din is-sena kelli ċ-ċans li napprezza aktar din il-ħeġġa kbira li kien hemm tħeġġeġ fl-art Karkariża għall-Mulej u Lieni tiegħu u tagħna l-għaliex messitni l-grazzja, mingħajr ma jistħoqqli, li ninsġilha l-paniġierku. Continue reading X’entużjażmu!