Il-maternitá ta’ Marija u dik tal-Knisja

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 15 ta’ Settembru 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-Knisja hija omm mhux assoċjazzjoni riġida li fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa orfni. Hekk stqarr il-Papa Franġisku dalgħodu waqt il-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Fost il-konċelebranti kien hemm id-disa’ kardinali tal-Kunsill Konsulent tal-Papa (il-Kunsill tad-9) li jinsabu fil-Vatikan biex jiltaqgħu mal-Qdusija Tiegħu f’laqgħa li għandha tintemm għada.


Il-Papa qal li, bħall-Verġni Marija, il-Knisja jrid ikollha dik il-maternità li tesprimiha fl-atteġġjamenti tagħha ta’ umiltà, tjubija, maħfra u tenerezza.

‘Ibni, hawn hi Ommok.’ L-omelija tal-Papa kienet dwar din id-dikjarazzjoni straordinarja li Ġesù jagħmel minn fuq is-salib, indirizzata lid-dixxiplu li kien iħobb, u lil Marija.
Il-Papa osserva li ma nistgħux naħsbu f’Marija jekk ma nħarsux lejha wkoll bħala omm. Fl-istess ħin, kompla jgħid, il-maternità tagħha, fil-figura ta’ dak l-iben il-ġdid, tinfetaħ biex tilqa’ lill-Knisja kollha u lill-umanità kollha.

Iż-żmien li qed ngħixu fih jinħass ħafna s-sens tal-orfni: id-dinja hija orfni. Din il-kelma għandha importanza kbira, l-importanza li Ġesù jgħidilna: ‘mhux se nħallikom orfni, se ntikom omm.’ Din hi l-kburija tagħna: għandna omm, omm li qiegħda magħna, tipproteġina, takkumpanjana, tgħinna anke fil-waqtiet diffiċli, fil-waqtiet koroh.

Il-monaċi Russi, fakkar il-Papa, jgħidu li fil-waqtiet ta’ maltemp spiritwali għandna mmorru taħt il-mant tal-Omm qaddisa ta’ Alla biex b’hekk din l-omm tilqagħna u tħarisna, tieħu ħsiebna. Imma din il-maternità ta’ Marija nistgħu ngħidu li tmur aktar lil hinn minn hekk: hi maternità li tittieħed. Mill-maternità ta’ Marija titnissel maternità oħra, il-maternità tal-Knisja.

Il-Knisja hija omm, hija Ommna l-Knisja Mqaddsa li tnissilna fil-Magħmudija, tkabbarna fi ħdan il-komunità tagħha, u għandha l-atteġġjamenti tal-maternità, tal-ġentilezza, tat-tjubija: Ommna Marija u Ommna l-Knisja jafu jmellsu lil uliedhom, inisslu t-tenerezza. Jekk naħsbu fi Knisja mingħajr din il-maternità, inkunu qed naħsbu dwar assoċjazzjoni riġida, mingħajr entużjażmu uman, orfni.

Il-Knisja hija omm li tilqagħna lkoll bħalma tagħmel omm: Marija hija omm, il-Knisja hija omm. Maternità li tissarraf f’atteġġjamenti ta’ umiltà, laqgħa, ftehim, tjubija, maħfra u tenerezza.

U fejn hemm il-maternità, kompla jgħid il-Papa Franġisku, hemm il-ħajja, hemm il-paċi, nikbru fil-paċi. Meta din il-maternità tkun nieqsa jibqa’ biss ir-riġidità, dik id-dixxiplina li ma tafx titbissem. Waħda mill-aktar affarijiet sbieħ tal-bniedem hi li titbissem lil xi tfajjel u ġġiegħel lilu jitbissem.

Jalla l-Mulej, temm jgħid il-Papa, jġegħilna nħossu llum mill-ġdid dak li Hu offra lill-Missier għalina: ‘Ibni, hawn hi ommok!’

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija.

Leave a Reply

%d bloggers like this: