Xi dlik!

Patri Mario Attard OFM Cap

Uff x’temp! Ċombi! Griż! Dan it-temp se jifqagħli rasi bl-uġiegħ! Kemm idejjaqni! Ommi Mà! Ngħidlek li joqtolni qiegħed! U int x’tippretendi Patri? Mhux f’Settembru qiegħdin? X’tistenna?

Settembru. Kollox sew! Id-disa’ xahar tas-sena. Ix-xahar li issir fih il-magħrufa regatta. U jsiru wkoll l-aħħar festi tal-istaġun tas-sajf. Mingħajr ma noqgħod insemmihom waħda waħda  li ma mmurx, fost l-entużjażmu li jkolli, ifettilli ninsa’ lil xi ħadd! Le ħej! Niffrankaw weġgħa dejjem aħjar! Settembru. Xahar il-għeneb. U, bħalma ngħidu aħna l-Maltin, l-għenba Maltija dejjem tibqa’ l-aqwa u l-aħjar. Daqsha ma jimpressjonakx. Imma ħej meta tikolha tkun taf x’int tiekol. L-għaliex vera! Bnina! Ġejja mill-għelieqi bieżla ta’ Din l-Art Ħelwa, L-Omm li tatna isimha. Continue reading Xi dlik!

Meta tkellimhom … itfiħ!

Patri Mario Attard OFM Cap

Niftakarni kważi ħerġin għall-quddiesa ta’ Ħamis ix-Xirka li kellna mal-Arċisqof din is-sena. Qbadnieha imma ma stajniex nissuktaw l-argument. Iżda id-diskors li kien intqal diġà kien interessanti. L-għaliex jibni!

Qalli: “Jidher li għandu messaġġ importanti. Araħ xi jtektek fil-mowbajl!” “Ħeqq illum mingħajr it-teknoloġija ma ngħaddux”, wieġbu l-qassis sieħbu. “Mitt darba u elf”, issokta dan il-qassis għaqli. “Iżda ma nippermetti qatt li xi ħadd ikun qed ikellimni u, fl-istess ħin, ikun qed itektek messaġġ. Dan hu insult!” Nifhmu! Għandu raġun. Anke jien inħossni urtat meta xi ħadd ikun qed ikellimni u f’dak il-ħin stess joqgħod jibgħat il-messaġġi. Mela jiena nista’ nagħmel żewġ affarijiet f’daqqa? Jew nibgħat messaġġ bil-kwiet. Inkella nibqa’ nitħaddet ma’ min inkun qiegħed nitħaddet. Ma ninsa qatt messaġġ li Papa Benedittu XVI kien ta f’wieħed mill-jiem dinjija tal-komunikazzjoni. F’messaġġ minnhom kien qal li l-komunikazzjoni personali, wiċċ imb’wiċċ, għandha tirbaħ fuq kull tip ieħor ta’ komunikazzjoni. Continue reading Meta tkellimhom … itfiħ!

Taf kemm j\titlob!

Patri Mario Attard OFM Cap

Inkun għaddej miexi fl-isptar. Min isellimli minn hawn. Min irid ikellimni minn hemm. Nara biss dawk l-għajnejn miksura. Jitolbuni bil-ħniena: “Itlob għalija Patri!” Nista’ nibqa’ għaddej “bil-qalb magħluqa u bil-pass imgħaġġel?”

Mela nieqaf! Ikun fejn ikun. Basta nisma’ lin-nies. L-għaliex kulħadd irid jgħid tiegħu. Żgur li mhux biex isib it-tifsira għal dak li jkun għaddej minnu. U mela l-mard jifhmu xi ħadd? Kemm-il darba inqanfed l-erba xagħriet li fadalli fuq il-qurriegħa biex nipprova nifhem l-għaliex jomordu proprju dawk. U l-għaliex l-oħrajn, fit-tali żmien, ġralhom li ġralhom. Bil-mod Patri! Tmurx ‘il bogħod! Int lanqas meta imradt int ma fhimt! Min qatt kellu jgħidlek li, fl-aqwa ta’ ħajtek, proprju ta’ 39 sena, fejn ħaddieħor ikun qed itajjar in-nar, int kellek issib il-mewt ma wiċċek? Kellek issib kundizzjoni serja f’saħħtek? Imnalla li għandna speċjalisti mustaċċuni flimkien mal-mediċina biex nikkumbattu dan it-tip ta’ mard. Inkella bye bye il-ħajja sieħbi! U addijo l-ħolm kollu! Continue reading Taf kemm j\titlob!