Għan-naqra qari!

Patri Mario Attard OFM Cap

Aktar ma qed nikber, forsi wkoll l-għaliex, bil-grazzja ta’ Alla, sirt naffaxxina ruħi mill-ħajja tal-imqareb-qaddis Santu Wistin, aktar qed ninduna kemm hu meħtieġ li nfittex. U nibqa’ infittex! Ngħid li kieku Wistin kien għadu jgħix fostna ħaġa waħda żgur li kien jibqa’ jgħid: “Għallmuni! Għaliex ma naf proprju xejn!” U mhux għalhekk kien umli! Ħeqq! Kien saqajh mal-art hux! Continue reading Għan-naqra qari!

Mhux negozju?

Patri Mario Attard OFM Cap

In-negozju! Il-qliegħ tal-flus! L-investiment! It-tkabbir! It-tkattir tal-ġid! Kollha kelmiet sbieħ li jaħjru. Veru?

U mela le! Jekk għandi grazzja kif sold nagħmlu tnejn jien min jien biex ma ninxteħitx għan-negozju? U jekk kapaċi naqdi l-klijenti tiegħi, bl-aħjar mod possibbli, l-għaliex m’għandiex nagħmel lil ħaddieħor kuntent? L-għaliex m’għandix, bil-għaqal ta’ moħħi, niggarantixxi l-għejxien tal-familji tal-ħaddiema li jaħdmu miegħi? U mbilli nirrispondi għad-domanda li ssirli bil-prodotti li nbiegħ jew bis-servizz li nagħti, la jien kapaċi l-għaliex dan m’għandiex nagħmlu? Ma tkunx ħasra li, avolja għandi dan it-talent daqshekk sabiħ u meħtieġ, immur naħbiħ f’għalqa? Mhux ovvja li la nidher quddiem il-Mulej se nikkonfondi x’se nwieġbu ġaladarba tani talent u jien, jew minħabba l-għażż inkella minħabba l-biża’, ma nkunx ħadditmu? Continue reading Mhux negozju?

Ir-Rikonċiljazzjoni

Patri Mario Attard OFM Cap

Waħda mit-temi ewlenin tal-vjaġġ appostoliku li Papa Franġisku wettaq f’Kuba bejn is-Sibt 19 sat-Tlieta 22 ta’ Settembru, kienet ir-rikonċiljazzjoni. Dan il-vjaġġ appostoliku, li aktar tard ħa ukoll lill-Papa fl-Istati Uniti u kif ukoll fil-Kwartieri tal-Ġnus Maqgħuda, kellu bħala qofol tiegħu l-parteċipazzjoni tal-Isqof ta’ Ruma fit-Tmien Laqgħa Dinjija tal-Familji f’Philadelphia. Il-vjaġġ ġie fi tmienu nhar it-Tnejn 28 ta’ Settembru. Continue reading Ir-Rikonċiljazzjoni