Għan-naqra qari!

Patri Mario Attard OFM Cap

Aktar ma qed nikber, forsi wkoll l-għaliex, bil-grazzja ta’ Alla, sirt naffaxxina ruħi mill-ħajja tal-imqareb-qaddis Santu Wistin, aktar qed ninduna kemm hu meħtieġ li nfittex. U nibqa’ infittex! Ngħid li kieku Wistin kien għadu jgħix fostna ħaġa waħda żgur li kien jibqa’ jgħid: “Għallmuni! Għaliex ma naf proprju xejn!” U mhux għalhekk kien umli! Ħeqq! Kien saqajh mal-art hux! Continue reading “Għan-naqra qari!”