Bla kmiem

Patri Mario Attard OFM Cap

Kull ħin u kull mument niżżi ħajr lill-Mulej li sejjaħli biex ngħix fil-kunvent. L-għaliex, minkejja t-tlajja’ u l-inżul tagħha bħal kull ħajja oħra, il-ħajja tal-kunvent tabilħaqq tgħallimni bosta ħwejjeġ li għandhom x’jaqsmu mhux biss mal-ħajja personali tiegħi imma wkoll mal-ħajja kollha kemm hi. Continue reading “Bla kmiem”