Bla kmiem

Patri Mario Attard OFM Cap

Kull ħin u kull mument niżżi ħajr lill-Mulej li sejjaħli biex ngħix fil-kunvent. L-għaliex, minkejja t-tlajja’ u l-inżul tagħha bħal kull ħajja oħra, il-ħajja tal-kunvent tabilħaqq tgħallimni bosta ħwejjeġ li għandhom x’jaqsmu mhux biss mal-ħajja personali tiegħi imma wkoll mal-ħajja kollha kemm hi. Continue reading Bla kmiem

Iż-żewġ teżori

Patri Mario Attard OFM Cap 

Darba persuna irrakuntatli din il-biċċa għerf li, wara lejl ta’ ħidma bla heda fl-isptar, tgħidx kemm niżlitli għasel! Ħa naqsamha magħkom l-għaliex inħossni ċert li se tagħmlilkom il-ġid bħalma għamlet lili!

Immaġinak tkun rieqed raqda babaw! U f’dik ir-raqda ħelwa ħelwa ifettillek toħlom li tkun qed tiftaħ teżor mill-isbaħ. Ara ftit b’liema attenzjoni u għaqal tiftħu dan it-teżor eħ! Imma x’jiġrilek? Jiġrilek li meta tqum tintebaħ li mhux teżor wieħed tkun fil-fatt qed tiftaħ. Imma żewġ teżori!… Għajnejk! Continue reading Iż-żewġ teżori

At the service of the common good

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis’ address to the 70th Session of the United Nations General Assembly in New York, which took place on September 25, is replete with insights as to how this most distinguished international institution can still be an effective instrument for peace, solidarity and justice among all the world’s nations. Continue reading At the service of the common good