Il-Familja – Spirtu ta’ Familja

31. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 7 t’Ottubru 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Ftit tal-jiem ilu fetaħ is-Sinodu ta’ l-Isqfijiet fuq it-tema “Il-vokazzjoni u l-missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja ta’ żmienna”. Il-familja li timxi fit-triq tal-Mulej hi fundamentali fix-xhieda ta’ l-imħabba ta’ Alla u għalhekk jixirqilha d-dedikazzjoni kollha li tista’ tagħtiha l-Knisja. Is-Sinodu hu msejjaħ jinterpreta, għall-ġurnata tal-lum, din l-attenzjoni u din l-għożża tal-Knisja. Ejjew insieħbu l-mixja kollha Sinodali qabel xejn bit-talb u l-attenzjoni tagħna. U f’dan il-perjodu l-katekeżijiet se jkunu riflessjonijiet imnebbħa minn xi aspetti tar-relazzjoni – li nistgħu tabilħaqq insejħulha indissolubbli! – bejn il-Knisja u l-familja, bix-xefaq miftuħ għall-ġid tal-komunità sħiħa tal-bnedmin. Continue reading “Il-Familja – Spirtu ta’ Familja”