Iż-żewġ imqadef

Iż-żewġ imqadef

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli qadja f’uffiċċju. U n-nies ikellmu lin-nies. Mela f’radda ta’ salib qbadt parlata ma’ dan il-proxxmu. Wara tgħidx kemm irringrazzjajtu! X’tagħlima għoġbu jgħallimni! Il-Mulej bih sintendi!

Dan ir-raġel minn tagħna għallimni hekk: “Patri! Fil-ħajja jeħtieġilna żewġ imqadef. Wieħed jismu t-talb. U l-ieħor jismu x-xogħol. Jekk tkun iffukat fuq waħda minnhom biss jiġrilek li tibda’ iddur ċirku tond. Iżda jekk tużahom it-tnejn tassew timxi ‘l quddiem fil-ħajja!” Continue reading “Iż-żewġ imqadef”