Iż-żewġ imqadef

Iż-żewġ imqadef

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli qadja f’uffiċċju. U n-nies ikellmu lin-nies. Mela f’radda ta’ salib qbadt parlata ma’ dan il-proxxmu. Wara tgħidx kemm irringrazzjajtu! X’tagħlima għoġbu jgħallimni! Il-Mulej bih sintendi!

Dan ir-raġel minn tagħna għallimni hekk: “Patri! Fil-ħajja jeħtieġilna żewġ imqadef. Wieħed jismu t-talb. U l-ieħor jismu x-xogħol. Jekk tkun iffukat fuq waħda minnhom biss jiġrilek li tibda’ iddur ċirku tond. Iżda jekk tużahom it-tnejn tassew timxi ‘l quddiem fil-ħajja!” Continue reading Iż-żewġ imqadef

Qisu/Qisha porvli!

Patri Mario Attard OFM Cap

L-istaġun tal-festi dalwaqt jispiċċa. Għall-grazzja iċċelebrajna ħafna festi sbieħ. Kellna festi li tassew jispirawk. Jimlewk bil-kuraġġ. Filwaqt li oħrajn jinħtieġu dik in-naqra imbuttatura ħalli jkunu l-festi li l-Mulej jixtieqhom. Fid-dinja għadna. Il-perfezzjoni fis-sema biss qiegħdha ħbieb! Mela ejja nagħmlu kuraġġ u nħarsu ‘l quddiem! Continue reading Qisu/Qisha porvli!

The secret of happiness

Fr Mario Attard OFM Cap

The sweetness of her name shows the inner sweetness of her heart. Hers was not the sensual sweetness which is manipulated by the pathological way of seeking and giving love in worldly terms. Contrarily, hers was a sweetness which stemmed and led to God’s heavenly throne.

Thérèse of the Child Jesus and the Holy Face, whose feast day as on October 1, lived only 24 years, precisely atthe conclusion of the 19th century. Hers was an extremely simple and hidden life. In her famous autobiography, titled The Story of a Soul, Saint Thérèse of Lisieux gives us some clues as to how we can access to real happiness. Continue reading The secret of happiness

Żomm il-linja!  

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-linja! Hijiex il-karozza. Inkella l-qies. Jew il-linja tat-telefon. Tibqa’ hi. Il-linja!

Dan l-aħħar ma nafx l-għaliex kif ġietni f’rasi din l-imbierka linja. Mhux l-ewwel darba li jkun qed ikellimni xi ħadd fuq it-telefon. U, f’daqqa waħda, il-mowbajl jibda’ jdoqq hu ukoll. Donnu jibda’ jieħu għalih l-għaliex jispiċċa qiegħed miskin! Għalkemm f’dak il-waqt il-miskin inkun jien. L-għaliex inkun irrid inħallaq ma’ tnejn minn nies f’daqqa! Tibżax! Ma ġara xejn! “Oħti. Ħija. Żomm naqra l-linja jekk jogħġbok.” Continue reading Żomm il-linja!  

Dik fwieħa!

Patri Mario Attard OFM Cap

Iż-żmien, ngħadduh kif ngħadduh, jgħaddi. U, ma nafux kif, niġu maħsuda l-għaliex insibu ruħna fuq l-għatba ta’ tmiem din il-ħajja.

Kemm ilni naħdem mal-morda tgħallimt ħaġa importanti: kull persuna għandha storja. Hi x’inhi l-istorja tagħha. U wara dik l-istorja li tgħix il-persuna hemm spirtu. Ta’ min hu doċli. Ħelu manna. U ta’ min huwa iebes ġebla. Ta’ min hu miftuħ u lest biex jinbidel għas-sewwa. Imbagħad hemm ta’ min li, aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar jitwebbes. U ma jrid iċedi b’xejn. Continue reading Dik fwieħa!

Wiċċi ta’ min hu?

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli l-grazzja li nagħmel l-ewwel konferenza lil ħuti r-reliġjużi. Is-suġġett ta’ din il-konferenza kien il-Bolla tal-Indizzjoni tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, Misericordiae Vultus, li ħarġet mill-qalb mimlija ħniena tal-Missier li għandu Papa Franġisku.

Il-bolla tibda’ bil-kliem: “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier” (MV 1). Biex il-Knisja tkun Ġesù “l-fus li jwieżen il-ħajja [tagħha] hu l-ħniena.  L-azzjoni pastorali kollha tagħha għandha tkun imgeżwra fil-ħniena li biha hi ddur fuq dawk li jemmnu; xejn mit-tħabbira u mix-xhieda tagħha quddiem id-dinja m’għandu jkun nieqes mill-ħniena” (MV 10). Bħala Insara kemm beħsiebna li fis-Sena Ġubilari tal-Ħniena, li se tibda’ nhar it-8 ta’ Diċembru, se nlaħħmu l-ħniena [fl-]“intenzjonijiet, [fl-]atteġġjamenti, [fl-]imġibiet” tagħna? (MV 9).  Continue reading Wiċċi ta’ min hu?

Il-Fundazzjoni RISE  

Patri Mario Attard OFM Cap

Xi ġimgħat ilu fuq il-midja lokali ġiet organizzata kampanja ta’ ġbir ta’ fondi għall-Fundazzjoni RISE.

L-għan ta’ din il-Fundazzjoni, li ġiet imwaqfa minn Patri Franco Fenech OFM Cap u s-Sur Charlie Mifsud, huwa li tgħin lid-detenuti jiżviluppaw mod ta’ ħajja utli u li bih jistgħu jsostnu lilhom infushom. Fil-fatt il-filosofija tal-programm hija msejsa fit-teoriji li għandhom x’jaqsmu mal-ħsieb u l-imġieba (cognitive-behavioural theories). Dawn it-tipi ta’ teoriji għenu bis-sħiħ biex wieħed jista’ jifhem l-għemil kriminali tal-persuna. Barra minhekk dawn it-teoriji għenu wkoll fit-tfassil ta’ interventi bil-għan li jwieġbu bi frott għall-imġieba li tmur kontra l-liġi. Continue reading Il-Fundazzjoni RISE