Lectio Divina minn Dun Pawl Sciberras

Sensiela ta’ 32 laqgħa ta’ Lectio Divina organizzati mis-Segretarjat għal-Lajci tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fil-kappella tal-Kurja fil-Floriana. It-tema komuni fil-laqgħat kollha u f’kull silta magħżula mill-Evanġelju hija il-Ħniena. Dan biex ngħixu aħna wkoll l-esperjenza tal-Ġublew tal-Ħniena li msejħin għalih mill-Papa Franġisku.
Din l-ewwel laqgħa tmexxiet minn Dun Pawl Sciberras. Persuni oħra li ser janimaw l-esperjenza se jkunu, Dun Stefan Attard, Patri Martin Micallef OFMcap u Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna.

Ħudu ħsieb li bħala djakni tal-Knisja, tpoġġu l-balzmu li jġib is-serħan kull fejn taraw li hemm ferita

Il-Ġimgħa 30 ta’ Ottubru 2015: Sitt seminaristi u fra tal-Ordni tal-Minuri Konventwali ġew ordnati djakni mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, waqt Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan Martri, Ħal Qormi.

Continue reading Ħudu ħsieb li bħala djakni tal-Knisja, tpoġġu l-balzmu li jġib is-serħan kull fejn taraw li hemm ferita