Is-Saltna t’Alla hija Saltna ta’ paċi, maħfra u għaqda

Il-Ħadd 22 ta’ Novembru 2015: saret iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fl-okkażjoni tal-festa Solenni ta’ Kristu Re, Sultan tal-Ħolqien. Din saret fil-Knisja Arċipretali tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż Żabbar. Din iċ-ċelebrazzjoni tmexxiet mill-Arċisqof Charles J. Scicluna u mill-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi. Preżenti wkoll l-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P.

Continue reading “Is-Saltna t’Alla hija Saltna ta’ paċi, maħfra u għaqda”