Għall-gwerra!

Patri Mario Attard OFM Cap

Mà x’biża! Mela ġejja l-gwerra Patri? U dan kif inqalgħet gwerra u aħna ma nafux? Int, bħali, ilek tgħixha l-gwerra mill-mument li ħriġt minn ġuf ommok. Ħa ngħidlek sieħbi kemm hu veru li qed ngħidlek.

Ġieli ġralek li tkun trid tagħmel is-sewwa b’saħħa u mbagħad tħossok imdawwar b’qawwa li kważi iġġennek biex tagħmel eżatt il-kontra tat-tajjeb li tkun tassew tixtieq? Ġieli ġralek li aktar ma tkun trid titbiegħed mit-tentazzjoni aktar issibha tiġri warajk? Issa din m’hijiex gwerra? Continue reading Għall-gwerra!