Il-Milied: Festa tal-Ħniena

 Patri Mario Attard OFM Cap

Il-Milied ta’ din is-sena huwa speċjali. Mhux l-għaliex kull Milied m’huwiex speċjali fih innifsu. Kull Milied huwa speċjali l-għaliex ifakkar imħabbet Alla l-Missier għalina l-bnedmin. Midinbin. Imma l-kuntest ta’ dan il-Milied huwa tabilħaqq mhux tas-soltu. Continue reading “Il-Milied: Festa tal-Ħniena”