Online u offline  

 

Patri Mario Attard OFM Cap

Qiegħdin ngħixu f’era tal-komunikazzjoni soċjali. Era fejn, jekk ma tkunx computer literate, jaf ikollok problemi mhux żgħar. Għaliex illum ħafna servizzi qiegħdin online. Issibhom fis-suq kbir u mifrux tal-erbat irjieħ tad-dinja tagħna. Illum minn fuq l-internet tista’ tixtri, tbiegħ u tiddeverti. U din l-attività kollha issir online! Continue reading “Online u offline  “