Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena

3. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 30 ta’ Diċembru 2015.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’dawn il-jiem tal-Milied għandna quddiemna lil Ġesù Bambin. Jien ċert li fid-djar tagħna ħafna familji għadhom jagħmlu l-presepju, biex ikomplu din it-tradizzjoni sabiħa li tmur lura għal San Franġisk ta’ Assisi u li żżomm ħaj fi qlubna l-misteru ta’ Alla li sar bniedem.

Continue reading Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena

A sound teacher for family life

Fr Mario Attard OFM Cap

Today, two days after the Christmas solemnity, the Church jubilantly celebrates family life by presenting to us the Family of Jesus, Mary and Joseph.

In his Angelus address of last year on the Feast of the Holy Family Pope Francis said that “the Child Jesus with his Mother Mary and with Saint Joseph are the icon of the family, simple yet illuminating. The light they radiate is a light of mercy and salvation for the whole world, a light of truth for every man, for the human family and for individual families”. But how is this so? Continue reading A sound teacher for family life