Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena

3. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 30 ta’ Diċembru 2015.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’dawn il-jiem tal-Milied għandna quddiemna lil Ġesù Bambin. Jien ċert li fid-djar tagħna ħafna familji għadhom jagħmlu l-presepju, biex ikomplu din it-tradizzjoni sabiħa li tmur lura għal San Franġisk ta’ Assisi u li żżomm ħaj fi qlubna l-misteru ta’ Alla li sar bniedem.

Continue reading “Il-Milied tal-Ġublew tal-Ħniena”