U jien x’jimpurtani!

Patri Mario Attard OFM Cap

Mhux l-ewwel darba li qabżitilna! Veru? U, maħkumin mir-rabja tal-mument, għedna: “U jien x’jimpurtani wara kollox!” Imma, l-għaliex aħna nar tat-tiben, malajr reġa’ bdielna. U, minflok, għedna sogħbiena: “U le! Jimpurtani!” U sehmna mhux biss bqajna nagħtuh talli aktar imtlejna tilja xogħol nobis! Continue reading “U jien x’jimpurtani!”