Lilha biss fittixt!

 

Patri Mario Attard OFM Cap

Ismi sar jafu kulħadd. Ma tqallibx ktieb ta’ storja serju li ma tarnix imniżżel fih. Saħansitra anki fil-kotba li jfaħħru ħassieba kbar fl-istorja tal-ħsieb.

L-istudju minn dejjem ħabbejtu. Nammetti! Moħħi kien itini. U jien, ta’ tifel dejjem għatxan biex jitgħallem, xammart idejn moħħi ħa jqallbu kemm jifilħu ħsieb wara l-ieħor. Moħħi kien kartaxuga. Dak li kont naqra mal-ewwel kien jistampa ruħu fit-twavel imlaħħma tiegħu. Għalkemm mhux dejjem kien jitnaqqax fuq it-twavel ta’ qalbi. Għajr il-ktieb ta’ Ċiċerun fuq il-ħbiberija. Continue reading Lilha biss fittixt!

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-Kappillani waqt il-Live-in annwali

Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Jannar 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa flimkien mal-kappillani ta’ Malta u Għawdex, fis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù. Din il-Quddiesa ġiet iċċelebrata matul il-live-in annwali tal-kappillani, fejn flimkien mal-Isqfijiet jitolbu u jiddiskutu diversi realtajiet pastorali. Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-Kappillani waqt il-Live-in annwali

Isem Alla hu l-Ħanin

4. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 13 ta’ Jannar 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum qed nibdew il-katekeżi fuq il-ħniena skond il-perspettiva Biblika, biex hekk nitgħallmu x’inhi l-ħniena billi nisimgħu dak li Alla stess jgħallimna bil-Kelma tiegħu. Nibdew bit-Testment il-Qadim, li jħejjina u jmexxina għar-rivelazzjoni sħiħa f’Ġesù Kristu, li fih b’mod sħiħ tidher il-ħniena tal-Missier.

Continue reading Isem Alla hu l-Ħanin