Diskors għal min għandu widnejn

 Patri Mario Attard OFM Cap

Id-diskors tal-Papa Franġisku lill-Kurja Rumana għal żmien il-Milied dejjem iqajjem fuq ix-xwiek sabiex wieħed jieħu azzjoni. F’din is-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena d-diskors kien imsejjes fuq l-akkrostiku M-I-S-E-R-I-C-O-R-D-I-A. Dawn huwa l-kwalitajiet ta’ min qed iservi lill-Knisja: Continue reading “Diskors għal min għandu widnejn”